Nová registrace

Neaktuální sezóna

Pozor, nacházíte se v detailu jednoho z předchozích ročníků závodu. Tato stránka o závodě není pro tento rok aktuální. Doporučujeme přejít na aktuální ročník závodu! Pokud si chcete pouze prohlédnout informace z předchozího ročníku, ignorujte prosím toto oznámení a pokračujte.

Přejít na letošní ročník

23.-24.
červen

Partnerský závod - Gravel-Blinduro Česká Kanada

Staré Město pod Landštejnem | 15° 15' 7.258" E 49° 0' 49.741" N
On-line registrace do 08.06.2018

Gravel Blinduro chce svést na jedno místo cyklisty všeho druhu. Bikery, silničáře, cyklokrosaře, turisty, festkaře, chrty, pohodáře... S nohama oholenýma i řádně chlupatýma :)

Na oči. Žádný trénink. Trať složená z měřených úseků a transferů v lážo-plážo tempu. Rychlostní zkoušky po silnici, cestách, i trailech. Nic těžkého pro závodníka, dost náročné, aby hobík nezapomněl.

Prostá pravidla. Berany a přilbu pro všechny!

Propozice

Gravel Blinduro Česká Kanada
[verze 2018-05-28; změny oproti předchozí verzi jsou označeny červeně]

I. Obecná ustanovení
1. Oficiální název závodu: Gravel Blinduro Česká Kanada. Alternativně a plnohodnotně lze
používat název ve spojení s označením generálního partnera a/nebo rokem konání. Dále
jen jako „závod“.

2. Cyklistický závod na kolech typu „gravel bike“ a cyklokrosových kolech. V kategoriích MTB
je povoleno použití horského kola. Závodníci kategorií MTB se nezapočítávají do celkového
pořadí závodu.

3. Závod je vypsán jako samostatný podnik. Výsledky závodu se nezapočítávají do pořadí
žádného seriálu závodů.

4. Závod se neřídí pravidly žádné sportovní autority.

5. Gravel Blinduro je partnerským závodem České Enduro Serie a seriálu Kolo pro život.

II. Termín a místo konání

1. Dvoudenní závod ve dnech 23.6. 2018 a 24.6. 2018.

2. Místem konání je Staré Město pod Landštejnem a oblast označovaná jako Česká Kanada.

III. Registrace

1. Přihlášení k závodu je možné výhradně prostřednictvím online formuláře na webových
stránkách www.ceskaenduroserie.cz Pro přihlášení je nutné mít zde zřízený účet. Nový účet
lze založit na www.enduroserie.cz/registrovat

2. Přihlašování začíná dne 1.2. 2018 ve 12:00 a končí naplněním limitu pro počet účastníků,
nejpozději 8.6. 2018 ve 12:00.

3. Objednávky dárkových poukazů na startovné garantujících účast v závodě lze uplatnit
prostřednictvím online formuláře na adrese https://goo.gl/forms/NC82PYjKA0OutORy1
v době od 22.9. 2017 do 8.1. 2018.

4. Dodatečné přihlášení a přihlášení v místě závodu není možné, pokud pořadatel nerozhodne
jinak.

5. Závodu se smí účastnit jen řádně přihlášení závodníci se startovním číslem závodu viditelně
upevněným na kole.

IV. Poplatky a platby

1. Startovné činí 700 Kč nebo 30 EUR.

2. Startovné se hradí prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem.

3. Cena poukazu na startovné činí 600 Kč nebo 25 EUR.

4. Poukaz na startovné se hradí před zahájením registrace bankovním převodem na základě
platebních pokynů zaslaných pořadatelem na emailovou adresu objednatele.

V. Kategorie

1. Závod se vypisuje pro kategorie:
1.1. Muži Expert 15+ (muži ve věku od 15 let včetně; ročníky 2003 a starší)
1.2. Muži Elite 17-20 (muži ve věku od 17 do 20 let včetně; ročníky 1998-2001)
1.3. Muži Elite 21-29 (muži ve věku od 21 do 29 let včetně; ročníky 1989-1997)
1.4. Muži Elite 30-39 (muži ve věku od 30 do 39 let včetně; ročníky 1979-1988)
1.5. Muži Elite 40+ (muži ve věku od 40 let včetně; ročníky 1978 a starší)
1.6. Ženy Expert 15+ (ženy ve věku od 15 let včetně; ročníky 2003 a starší)
1.7. Ženy Elite 17-20 (ženy ve věku od 17 do 20 let včetně; ročníky 1998-2001)
1.8. Ženy Elite 21+ (ženy ve věku od 21 let včetně; ročníky 1997 a starší)
1.9. MTB Muži Expert 15+ (muži ve věku od 15 let včetně; ročníky 2003 a starší)
1.10. MTB Ženy Expert 15+ (ženy ve věku od 15 let včetně; ročníky 2003 a starší)

2. Rozhodující je věk dosažený v roce konání závodu.

3. Závodníci narození do roku 2001 včetně se bez dalších podmínek mohou rozhodnout mezi
společnou „hobby“ kategorií Expert 15+ a příslušnou věkovou kategorií Elite.

4. Podmínkou vypsání dané kategorie je přihlášení alespoň tří závodníků. Při menším počtu
přihlášených závodníků budou tito zařazeni do nejbližší vyšší věkové kategorie.

5. Závodníci mladší 18 let jsou povinni předložit při prezentaci v den závodu písemný souhlas
rodičů nebo zmocněného zástupce obsahující jeho jméno, adresu bydliště, číslo osobního
dokladu a podpis.

Propozice Gravel Blinduro Česká Kanada | strana 3 z 8

VI. Program

1. Pořadatel je oprávněn změnit program závodu, pokud to okolnosti vyžadují. O provedených
změnách informuje pořadatel závodníky při schůzce před startem závodu a/nebo
prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů.

2. Časový plán:
Sobota 23.6. 2018:

 • 09:00 – 11:00 Prezentace
 • 11:30 – 11:45 Schůzka se závodníky
 • 12:00 Start 1. dne závodu
 • 20:00 Start noční rychlostní zkoušky


Neděle 24.6. 2018:

 • 08:30 – 08:45 Schůzka se závodníky
 • 09:00 Start 2. dne závodu
 • 16:00 cca Předávací ceremoniál

VII. Odměny a předávací ceremoniál

1. První tři závodníci v pořadí každé z vypsaných kategorií obdrží věcné ceny.

2. Předání věcných cen proběhne po skončení závodu dle časového harmonogramu.

3. Pokud se závodník nezúčastní předávacího ceremoniálu, ztrácí na věcné ceny nárok, s
výjimkou neúčasti ze zdravotních důvodů.

VIII. Startovní čísla a startovní listiny

1. Pořadatel přiděluje závodníkům startovní čísla dle vlastního uvážení na základě rozdělení
závodníků do jednotlivých kategorií a do startovních skupin.

2. Závodník obdrží při prezentaci v místě závodu tabulku s přiděleným startovním číslem pro
připevnění na řídítka.

3. Závodník se může zapsat do libovolné startovní skupiny prostřednictvím online systému dle
instrukcí pořadatele v termínu od 11.6. do 18.6. Závodníci kategorií MTB startují společně v
samostatných skupinách na konci startovního pole.

IX. Průběh závodu a trať

1. Závodníci startují v závodě bez předchozí znalosti trati (tzv. „na oči“).

2. Trénink na trati závodu před startem závodu je zakázán.

3. Závod se skládá z celkem 11 měřených rychlostních zkoušek (dále jen RZ) rozdělených do
dvou dnů a neměřených transferů, pokud pořadatel neurčí jinak.

4. Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZ. Závodníci se
mohou přesouvat ve skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci.

5. RZ jsou vedeny převážně po lesních cestách, polních cestách a přírodních stezkách
s různorodým povrchem. Trať není extrémně technicky náročná. Transfery mohou být
vedeny po veřejných komunikacích.

6. RZ a transfery jsou rozmístěny na okruhu o délce 60-70 km, který závodníci absolvují každý
den závodu jedenkrát. Druhý den závodu se jede okruh v opačném směru.

7. Poslední RZ prvního dne se uskuteční jako noční.

8. Pořadatel stanoví časový limit pro absolvování celé trati a před startem závodu s ním
seznámí závodníky. Odpočet začíná běžet startem daného závodníka do první RZ a končí
jeho průjezdem cílem poslední RZ. Pokud závodník překročí stanovený limit, čas nad tento
limit bude přičten k součtu časů z jednotlivých RZ. Ředitel závodu má právo limit prodloužit
v případě, že více než 20% závodníků překročilo původně stanovený limit.

9. Závod začíná pokynem pořadatele ke startu do prvního transferu.

10. Do prvního transferu startují závodníci z pořadatelem určeného místa ve skupinách dle
startovní listiny. Každých 10 minut startuje skupina 10 závodníků seřazených podle
startovních čísel.

11. Do jednotlivých RZ závodníci startují v intervalech 30-60 sekund na pokyn startéra, v pořadí
dle vlastního uvážení.

12. Pořadí v závodě je určeno součtem časů dosažených jednotlivými závodníky ve všech RZ.

13. V případě zásahu vyšší moci má pořadatel právo závod předčasně ukončit. Pro určení
pořadí budou započítány pouze časy dosažené v RZ, které absolvovali všichni závodníci,
s výjimkou těch závodníků, kteří odstoupili ze závodu z jiných důvodů.

Propozice Gravel Blinduro Česká Kanada | strana 5 z 8

14. Trať je vyznačena vytyčovací páskou, brankami a směrovými značkami. Taková místa trati,
kde regulérnost závodu vyžaduje označení překážek nebo vytyčení směru, musí být
označeny brankami po obou stranách trati, v zatáčkách alespoň na vnitřní straně. Závodník
musí předním i zadním kolem objet z vnější strany všechny branky určující vnitřní stranu
zatáčky. Zatáčky, překážky a další místa trati vyznačené brankami po obou stranách trati,
musí závodník projet oběma koly mezi brankami. Pokud závodník vybočí z trati, musí se na
trať vrátit v nejbližším možném místě a nesmí ohrozit ani omezit soupeře.

15. Závodník je povinen držet se přirozené linie cesty nebo trailu. Závodník je odpovědný za to,
že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám odpovídá za chyby, jichž se na trati
dopustil.

16. Závodníci všech kategorií absolvují stejnou trať.

17. Měření časů a zpracování výsledků zajišťuje SportSoft s využitím čipové technologie
SportIdent nebo obdobné.

X. Povinná výbava

1. Závodník smí během závodu použít pouze jedno jízdní kolo, na kterém nesmí provádět
žádné výměny jednotlivých součástí, s výjimkou duší a plášťů. Opravy poškozených součástí
kola a vybavení si závodník zajišťuje svépomocí. Vše potřebné si závodník po celou dobu
závodu veze sám. Závodník nesmí během závodu přijmout cizí technickou pomoc mimo
oficiální neutrální servisní zónu.

2. Povinná výbava:
2.1. Přilba certifikovaná pro cyklistiku
2.2. Jízdní kolo vybavené řídítky typu „berany“, s výjimkou kategorií MTB.
2.3. Výkonný světlomet pro noční RZ.

3. Závodník musí mít přilbu nasazenu a správně upevněnu na hlavě při jízdě na kole po celou
dobu závodu.

XI. Porušení pravidel a penalizace

1. Závodník porušuje pravidla:

1.1. v případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.

1.2. případě zkrácení trasy, neprojetí průjezdové branky, a využití cizí pomoci a to i
mechanické, s výjimkou neutrálního depa.

1.3. v případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálním
představitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně,
ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.

1.4. při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního čísla
a/nebo čipu. Nedodržení povinné výbavy má za následek diskvalifikaci ze závodu.

1.5. v případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů WADA). Bude-li mu
poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě technické výpomoci, tlačení, tažení,
výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku

2. Závodník musí brát ohled na životní prostředí. Odhazovat odpadky je povoleno pouze v
místech občerstvovacích stanic.

3. Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost
neprodleně nahlásit pořadateli.

4. Je zakázáno upravovat tvar tabulky se startovním číslem, zakrývat či odstraňovat loga
sponzorů a umisťovat na ni jakákoli další reklamní označení. Porušení tohoto nařízení se
trestá diskvalifikací ze závodu. Závodník je povinen zajistit, aby bylo startovní číslo čitelné
po dobu trvání závodu. Pokud dojde k poškození tabulky během závodů, je závodník
povinen neprodleně informovat pořadatele.

5. Možnosti potrestání závodníka při porušení pravidel:
5.1. slovní napomenutí
5.2. časová penalizace
5.3. diskvalifikace

6. O způsobu potrestání závodníka rozhoduje ředitel závodu. O udělení trestu informuje
závodníka ředitel závodu nebo pořadatel.

7. Diskvalifikovaný závodník je povinen neprodleně odstoupit ze závodu a opustit trať.
Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

XII. Protesty

1. Reklamaci výsledků závodu může uplatnit pouze dotčený závodník u ředitele závodu, a to
v den závodu nejpozději půl hodiny před časem započetí předávacího ceremoniálu. Na
pozdější reklamace nebude brán zřetel.

XIII. Ostatní ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny propozic.

2. Změny a doplnění propozic, informace a výsledky zveřejněné prostřednictvím oficiálních
komunikačních kanálů pořadatele, se považují za oficiální.

3. Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Účast v závodu vyžaduje od závodníků
velké psychické a fyzické vypětí. Závodník by se měl před závodem podrobit odbornému
vyšetření sportovním lékařem a znát svůj aktuální zdravotní stav. Závodník se nesmí
účastnit závodu, pokud si je vědom překážky v jeho zdravotním stavu, z důvodu které by
jeho účast v závodu představovala zdravotní riziko.

4. Zdravotnický dozor zajišťuje Paramedic rescue z.s.

5. Závody se jedou za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla
silničního provozu a dbát pokynů pořadatele. Závodníkům se doporučuje zřízení úrazového
pojištění.

6. Závodníci jsou povinni seznámit se s propozicemi závodu, které se zavazují dodržovat.

7. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatnou základní
technickou servisní podporu tzv. „neutrální depo“.

8. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatné občerstvení.

9. Pořadatel nezajišťuje ubytování pro závodníky. Pro kontakty a informace o ubytovacích
kapacitách navštivte oficiální komunikační kanály pořadatele.

10. Použití jízdních kol s asistovaným pohonem je zakázáno.

XIV. Pořadatel

1. Pořadatel :
Polis z.s., Na Jarově 48, 130 00 Praha 3, IČ: 67675786, DIČ: CZ67675786

2. Kontaktní osoba:
Zdeněk Pól, Telefon: 725 928 450, Email: polzdenek@gmail.com

3. Ředitel závodu:
Michal Prokop

4. Oficiální komunikační kanály:
4.1. https://www.facebook.com/gravel.blinduro
4.2. https://www.facebook.com/events/733625636844034
4.3. https://www.facebook.com/events/135197863938760
4.4. https://www.ceskaenduroserie.cz

 • GENERÁLNÍ PARTNER
  logo magenta
 • HLAVNÍ PARTNEŘI
  Nutrend
 • Generální mediální partner
  Nova logo
 • DODAVATELÉ
         bikeporn logo katmar  rouvyDatový zdroj 1   lawi2   vtkulate

 • SERVISNÍ DEPO
  Kolofix logo
 • HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  impulsDatový zdroj 339x  iVelo logo modre logo velo mtbs PB corporate RGB   EWS Qualifier