Neaktuální sezóna

Pozor, nacházíte se v detailu jednoho z předchozích ročníků závodu. Tato stránka o závodě není pro tento rok aktuální. Doporučujeme přejít na aktuální ročník závodu! Pokud si chcete pouze prohlédnout informace z předchozího ročníku, ignorujte prosím toto oznámení a pokračujte.

Přejít na letošní ročník

6.-7.
květen

Partnerský závod - Blinduro

Parkoviště lyžařský areál Lipno | 14° 13' 13.481" E 48° 38' 38.523" N
On-line registrace do 31.01.2017
384 závodníků | Seznam přihlášených

Michal Prokop něco chystá

Po 30 letech závodění připravuje Michal Prokop vůbec první akci ve vlastní režii. Vítězil na bikrosových tratích, ve fourcrossu se stal fenoménem a odskočil si i k dráhové reprezentaci. V poslední době úspěšně konvertoval k enduru a i tam se mu velmi daří.

Roli pořadatele si zlehka vyzkoušel poprvé letos při závodech pro partu kamarádů na pražských trailech. V té době se rodil plán na větší akci. Výsledkem bylo oznámení na sociálních sítích, že se něco chystá... Neurčité sdělení získávalo postupně na obrysech až k tomu, že půjde o enduro takzvaně na oči. Odsud také název #Blinduro, složenina anglických výrazů, proslavená Gregem Minnaarem a dalšími sjezdaři, kteří si odskočili k Enduro World Series a závod ve Finale Ligure jeli bez předchozího tréninku.

„Po letech závodění na nalajnovaných bmx a 4X drahách si teď nejvíc užívám, když můžu klábosit s kámoši cestou nahoru, a dolů pak jet bomby a čekat, co trail za další zatáčkou přinese. To je pro mě pravé enduro.“ říká Michal. „Chci, aby si mou akci užil každý. Bez tlaku na výsledek a bez obav, že se přerazí o něco nebezpečného. Má to být závod na rozjetí před sezónou.“

Dvoudenní podnik se uskuteční o prodlouženém víkendu 6. a 7. května v okolí Lipna. Tratě budou výsledkem spolupráce s Pavlem Schwarzem, stavitelem trailů v lipenském bikeparku. „V létě jsem byl okouknout co Schwara s budějovickou FRbikes partou vytvořili a podle mě je to nej flowpark u nás!“

Účastníky čeká také speciální noční zkouška. Co takový test obnáší je zahaleno tajemstvím. Jedinou indicií jsou zatím videa odkazující na Michalovu sprinterskou přípravu na dráze.

Specifický je i průběh registrace. „Poběží jen online a jen v lednu! Přesný termín oznámíme na facebooku. Přihlášení později nebo na místě nebude možné. Musíme včas vědět pro kolik lidí to chystáme. Startovné 600 Kč se nebude nijak měnit. S ohledem na vlažný postoj většiny zdejších cyklo firem potřebujeme naplnit startovku aspoň 150 závodníky, abychom pokryli rozpočet. Na druhou stranu, nechceme pustit do lesa víc než 300 bikerů, abychom traily ještě před otvíračkou neponičili.“ objasňuje novopečený organizátor.

Pro aktuální informace sledujte facebookovou událost Něco se chystá.

https://www.facebook.com/events/202717446847130

Propozice Blinduro 2017

I. Obecná ustanovení

1. Oficiální název závodu: Blinduro. Alternativně a plnohodnotně lze používat název se spojení
s označením generálního partnera a/nebo rokem konání. Dále jen jako „závod“.
2. Závod je vypsán jako samostatný podnik v disciplíně mtb enduro. Výsledky závodu se
nezapočítávají do pořadí žádného seriálu závodů.
3. Závod se neřídí pravidly žádné sportovní autority.
4. Blinduro je partnerským závodem České Enduro Serie.

II. Termín a místo konání

1. Dvoudenní závod ve dnech 6.5. 2017 a 7.5. 2017
2. Místem konání je Lipno nad Vltavou a jeho okolí

III. Registrace

1. Přihlášení k závodu je možné výhradně online prostřednictvím registračního formuláře na
webových stránkách www.enduroserie.cz
2. Přihlašování začíná dne 15.1.2017 ve 12:00 a končí 31.1.2017 ve 23:59.
3. Dodatečné přihlášení v místě závodu není dovoleno.
4. Závodu se smí účastnit jen řádně přihlášení závodníci se startovním číslem závodu viditelně
upevněným na kole.

IV. Poplatky a platby

1. Startovné pro účastníky ve věku od 15 let včetně činí 600 Kč.
2. Startovné pro účastníky ve věku do 14 let včetně je zdarma.
3. Sleva v rámci promo-akce Facebook činí 100 Kč.
4. Podmínky uplatnění sleva na startovné viz. ustanovení IV.3. se řídí pokyny zveřejněnými na
facebookové události závodu.
5. Startovné se hradí prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem při online registraci.
6. Poukaz na startovné se hradí před zahájením registrace bankovním převodem na základě
daňového dokladu pořadatele.

V. Kategorie

1. Závod se vypisuje pro kategorie:

 • 1.1. Muži Expert 15+ (muži ve věku od 15 let včetně; ročníky 2002 a starší)
 • 1.2. Muži Elite 17-20 (muži ve věku od 17 do 20 let včetně; ročníky 1997-2000)
 • 1.3. Muži Elite 21-29 (muži ve věku od 21 do 29 let včetně; ročníky 1988-1996)
 • 1.4. Muži Elite 30-39 (muži ve věku od 30 do 39 let včetně; ročníky 1978-1987)
 • 1.5. Muži Elite 40+ (muži ve věku od 40 let včetně; ročníky 1977 a starší)
 • 1.6. Ženy Expert 15+ (ženy ve věku od 15 let včetně; ročníky 2002 a starší)
 • 1.7. Ženy Elite 17-20 (ženy ve věku od 17 do 20 let včetně; ročníky 1997-2000)
 • 1.8. Ženy Elite 21+ (ženy ve věku od 21 let včetně; ročníky 1996 a starší)
 • 1.9. Rookie (chlapci a dívky ve věku od 11 do 14 let včetně; ročníky 2003 až 2006)
 • 1.10. Grom (chlapci a dívky ve věku od 6 do 10 let včetně; ročníky 2007 až 2011)

2. Rozhodující je věk dosažený v roce konání závodu.
3. Závodníci ve věku od 15 let včetně (ročníky 2002 a starší) se bez dalších podmínek mohou
rozhodnout mezi společnou kategorií Expert 15+ a příslušnou věkovou kategorií Elite.

4. Podmínkou vypsání dané kategorie je přihlášení alespoň tří závodníků. Při menším počtu
přihlášených závodníků budou tito zařazeni do nejbližší vyšší věkové kategorie.

VI. Program

1. Pořadatel je oprávněn změnit program závodu, pokud to okolnosti vyžadují. O provedených
změnách informuje pořadatel závodníky při schůzce před startem závodu.

2. Časový plán:

Sobota 6.5. 2017:
10:00 – 12:00 Prezentace
12:30 – 12:45 Schůzka se závodníky
13:00 Start 1. dne závodu
19:00 Start speciální zkoušky


Neděle 7.5. 2017:
09:30 – 09:45 Schůzka se závodníky
10:00 Start 2. dne závodu
16:00 Předávací ceremoniál

VII. Odměny a předávací ceremoniál

1. První tři závodníci v pořadí každé z vypsaných kategorií obdrží věcné ceny.
2. Předání věcných cen proběhne po skončení závodu dle časového harmonogramu.
3. Pokud se závodník nezúčastní předávacího ceremoniálu, ztrácí na věcné ceny nárok, s
výjimkou neúčasti ze zdravotních důvodů.

VIII. Startovní čísla

1. Pořadatel přiděluje závodníkům startovní čísla dle vlastního uvážení.
2. Závodník obdrží při prezentaci v místě závodu tabulku s přiděleným startovním číslem.

IX. Průběh závodu a trať

1. Závodníci startují v závodě bez předchozí znalosti trati. Pořadatel při prezentaci v den
závodu předá závodníkům mapu RZ a transferů, spolu se základním výškovým profilem
trati.
2. Trénink na trati závodu před startem závodu je zakázán.
Propozice Blinduro 2017 | strana 4 z 8
3. Pokud pořadatel neurčí před startem závodu jinak, trať se skládá z celkem šesti
rychlostních zkoušek (dále jen RZ), jedné speciální zkoušky, a z transferů. RZ jsou převážně
sjezdové, s úsekem stoupání, který není delší než 15% celkové délky RZ. Trať není extrémně
technicky náročná.
4. Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZ. Závodníci se
mohou přesouvat ve skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci.
5. O podobě speciální zkoušky pořadatele informuje závodníky při schůzce před startem
závodu. Výsledky dosažené ve speciální zkoušce se sčítají s časy dosaženými v RZ. Speciální
zkouška se nezapočítává do časového limitu. Na speciální zkoušku se nevztahují ustanovení

X. Povinná výbava.

6. Pořadatel stanoví časový limit pro absolvování celé trati a před startem závodu s ním
seznámí závodníky. Odpočet začíná běžet startem daného závodníka do první RZ a končí
jeho průjezdem cílem poslední RZ. Pokud závodník překročí stanovený limit, čas nad tento
limit bude přičten k součtu časů z jednotlivých RZ. Ředitel závodu má právo limit prodloužit
v případě, že více než 20% závodníků překročilo původně stanovený limit.
7. Závod začíná pokynem pořadatele ke startu do prvního transferu.
8. Do první prvního transferu startují závodníci z pořadatelem určeného místa dle startovní
listiny ve skupinách. Každých 10 minut startuje skupina 20 závodníků seřazených podle
startovních čísel. Do první RZ závodníci startují v půlminutových intervalech v pořadí dle
vlastního uvážení.
9. Startovní listiny sestaví pořadatel na základě rozdělení závodníků do jednotlivých kategorií.
10. Pořadí v závodě je určeno součtem časů dosažených jednotlivými závodníky ve všech RZ.
11. V případě zásahu vyšší moci má pořadatel právo závod předčasně ukončit. Pro určení
pořadí budou započítány pouze časy dosažené v RZ, které absolvovali všichni závodníci,
s výjimkou těch závodníků, kteří odstoupili ze závodu z jiných důvodů.
12. Trať je vyznačena vytyčovací páskou, brankami a směrovými značkami. Taková místa trati,
kde regulérnost závodu vyžaduje označení překážek nebo vytyčení směru, musí být
označeny brankami po obou stranách trati, v zatáčkách alespoň na vnitřní straně. Závodník
musí předním i zadním kolem objet z vnější strany všechny branky určující vnitřní strany
zatáček. Zatáčky, překážky a další místa trati vyznačené brankami po obou stranách trati,
musí závodník projet oběma koly mezi brankami. Pokud závodník vybočí z trati, musí se na
trať vrátit v nejbližším možném místě a nesmí ohrozit ani omezit soupeře.
13. Závodník je povinen držet se přirozené linie trailu. Závodník je odpovědný za to, že se bude
držet oficiálně vyznačené tratě a sám odpovídá za chyby, jichž se na trati dopustil.
Propozice Blinduro 2017 | strana 5 z 8
14. Závodníci všech kategorií od 15 let absolvují stejnou trať. Pokud jsou vypsány, kategorie do
14 let absolvují pouze vybrané RZ.
15. Měření časů a zpracování výsledků zajišťuje SportSoft spol. s r.o. s využitím čipové
technologie SportIdent nebo obdobné.

X. Povinná výbava

1. Závodník smí během závodu použít pouze jedno jízdní kolo, na kterém nesmí provádět
žádné výměny jednotlivých součástí. Opravy poškozených součástí kola a vybavení si
závodník zajišťuje svépomocí. Vše potřebné si závodník po celou dobu závodu veze sám.
Závodník nesmí během závodu přijmout cizí technickou pomoc mimo oficiální servisní
zónu.
2. Povinná výbava závodníka:

 • 2.1. Přilba certifikovaná pro horskou cyklistiku nebo motorismus
 • 2.2. Certifikovaný chránič páteře nebo batoh s integrovaným chráničem páteře.

3. Závodník musí mít přilbu nasazenu a správně upevněnu na hlavě při jízdě na kole po celou
dobu závodu.
4. Doporučená výbava závodníka:

 • 4.1. Přilba s chráničem obličeje certifikovaná pro horskou cyklistiku nebo motorismus
 • 4.2. Brýle pro cyklistiku nebo motorismus
 • 4.3. Rukavice s dlouhými prsty
 • 4.4. Chránič krční páteře
 • 4.5. Chrániče loktů a předloktí
 • 4.6. Chrániče kolen a holení

XI. Porušení pravidel a penalizace

1. Závodník porušuje pravidla:

 • 1.1. v případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.
 • 1.2. případě zkrácení trasy, neprojetí průjezdové branky, a využití cizí pomoci a to i
 • mechanické s výjimkou depa na rychlostní zkoušce i transferu.
 • 1.3. v případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálním
 • představitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně,
 • ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.
 • 1.4. při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního čísla
 • a/nebo čipu. Nedodržení povinné výbavy má za následek diskvalifikaci ze závodu.
 • Propozice Blinduro 2017 | strana 6 z 8
 • 1.5. v případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů WADA). Bude-li mu
 • poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě technické výpomoci, tlačení, tažení,
 • výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku

2. Závodník musí brát ohled na životní prostředí. Odhazovat odpadky je povoleno pouze v
místech občerstvovacích stanic.
3. Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost
neprodleně nahlásit pořadateli.
4. Je zakázáno upravovat tvar tabulky se startovním číslem, zakrývat či odstraňovat loga
sponzorů a umisťovat na ni jakákoli další reklamní označení. Porušení tohoto nařízení se
trestá diskvalifikací ze závodu. Závodník je povinen zajistit, aby bylo startovní číslo čitelná
po dobu trvání závodu. Pokud dojde k poškození tabulky během závodů, je závodník
povinen neprodleně informovat pořadatele.
5. Možnosti potrestání závodníka při porušení pravidel:

 • 5.1. slovní napomenutí
 • 5.2. časová penalizace
 • 5.3. diskvalifikace

6. O způsobu potrestání závodníka rozhoduje ředitel závodu. O udělení trestu informuje
závodníka ředitel závodu nebo pořadatel.
7. Diskvalifikovaný závodník je povinen neprodleně odstoupit ze závodu a opustit trať.
Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

XII. Protesty

1. Reklamaci výsledků závodu může uplatnit pouze dotčený závodník u ředitele závodu, a to
v den závodu nejpozději půl hodiny před časem započetí předávacího ceremoniálu. Na
pozdější reklamace nebude brán zřetel.

XIII. Ostatní ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny propozic.
2. Změny a doplnění propozic, informace a výsledky zveřejněné prostřednictvím oficiálních
komunikačních kanálů pořadatele (viz XIV. Pořadatel) se považují za oficiální.
3. Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Účast v závodu vyžaduje od závodníků
velké psychické a fyzické vypětí. Závodník by se měl před závodem podrobit odbornému
vyšetření sportovním lékařem a znát svůj aktuální zdravotní stav. Závodník se nesmí
účastnit závodu, pokud si je vědom překážky v jeho zdravotním stavu, z důvodu které by
jeho účast v závodu představovala zdravotní riziko.
4. Zdravotnický dozor zajišťuje Horská služba ČR, o.p.s..
5. Závody se jedou za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla
silničního provozu a dbát pokynů pořadatele.. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění.
6. Závodníci jsou povinni seznámit se s propozicemi závodu, které se zavazují dodržovat.
7. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatnou základní
technickou servisní podporu (oficiální servisní zóna).
8. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatné občerstvení.
9. Pořadatel nezajišťuje ubytování pro závodníky. Pro kontakty a informace o ubytovacích
kapacitách navštivte oficiální komunikační kanály pořadatele (viz XIV. Pořadatel).
10. Použití jízdních kol s asistovaným pohonem je zakázáno.

XIV. Pořadatel

1. Pořadatel :
Polis z.s., Na Jarově 48, 130 00 Praha 3, IČ: 67675786, DIČ: CZ67675786
2. Kontaktní osoba:
Zdeněk Pól, Telefon: 725 928 450, Email: polzdenek@gmail.com
3. Ředitel závodu:
Michal Prokop

4. Oficiální komunikační kanály:

 • 4.1. www.facebook.com/events/202717446847130/
 • 4.2. www.enduroserie.cz
 • 4.3. www.prokoplive.com
 •                                                                                                                                                   

   

       
 • HLAVNÍ PARTNEŘI
  nutrend  giant fox  Rock Machine01 Qayron
 • DODAVATELÉ
  KOna1 logo   orbea Kastar logo katmar ONeal
 • HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  ceska televize iVelo logo modre logo velo mtbs PB corporate RGB  180x90 TG2   DKey1 go